Google confirma una nova actualització en el seu Algoritme

  • actualitat
  • google

El gegant tecnològic, ha fet públic aquest mes de desembre una nova actualització del seu algoritme per tal d’optimitzar, afinar i millorar els resultats de cerca que mostra als internautes (December 2020 Core Update).

Aquest fet ha provocat una gran volatilitat en les SERPS de determinats sectors i ha provocat un d’alt a baix en el trànsit d’una gran quantitat de pàgines web. Concretament Google ha fet saber que aquesta davallada no necessàriament ha sigut per la baixa qualitat dels continguts, sinó que simplement és per oferir uns continguts més rellevants en els resultats de cerca.

_Estudis de la Volatilitat en els resultats de cerca

Semrush i Sistrix, dues de les grans companyies que ofereixen eines d’anàlisi de dades de cercadors, han pogut constatar l’impacte que ha tingut aquest canvi dels factors de posicionament en els resultats del motor de cerca “Google” en funció del país i del sector.

_Volatilitat dels SERPS a Espanya

Tal com es pot observar a la imatge, l’indicador de volatilitat el dia 4 de desembre a Espanya va experimentar un increment en el seu valor de màxims. Els principals sectors afectats van ser el dels Jocs (9,2), les comunitats online (9,0), el sector de l’entreteniment (8,9), les pàgines relacionades amb la societat (8,6), els de mascotes i animals (8,6), el d’esports (8,6), el sector de l’electrònica (8,5), les pàgines relacionades en Llibres & Literatura (8,3) i el del mitjans de comunicació (8,0).

Volatilitat SERPS actualitzacio google desembre 2020

Pel que ha informat Google, aquest canvis seran definitius i la principal recomanació que donen els seus representants és seguir oferint continguts ben estructurats, de qualitat, originals i que responguin a les necessitats informacionals dels internautes. A més de reiterar la importància en la constant optimització i millora de les pàgines web.

Compartir

Blog