Subvencions per a la transformació digital de comerços i serveis

  • subvencions

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la transformació digital de les empreses en l’àmbit del comerç, serveis i moda.

Per tal de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis i potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, el programa de transformació digital engloba: creació de webs personalitzades, màrqueting digital, xarxes socials, formació en màrqueting, ecommerce, digitalització del punt de venda i estratègia digital.

La convocatòria entén com a empreses de comerç totes aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall i de serveis aquelles que presten les activitats empresarials següents: tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, agències de viatges detallistes, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering i serveis de lloguer d’esquis.

Per tant totes aquelles despeses destinades a la transformació digital de l’empresa durant l’any 2021 poden ser subvencionades fins a un 70%. La inversió mínima de les accions subvencionables ha de ser d’un import mínim de 1.000 € i d’un màxim de 5.000 €.

Podeu ampliar informació a la pàgina oficial del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) https://bit.ly/3wEo4ft 

Blog