• seo

INDUCONTROL

Inducontrol és una empresa especialitzada en el desenvolupament i implementació de solucions informàtiques. Han desenvolupat el seu propi software ERP ICsuite que adapten a les necessitats de les empreses.

L’equip de Seqmenta va definir l’estratègia de posicionament SEO de la web que es va treballar des de la fase de desenvolupament d’aquesta per tal que contemplés tots aquells factors de posicionament onpage que requereix Google. Paral·lelament es van treballar els continguts juntament amb l’equip de redactores perquè així aquests anessin alineats amb les paraules clau objectiu definides a l’estudi.

Després d’uns mesos del llançament de la web, tal i com estava previst, es pot veure que aquesta ha experimentat una evolució del posicionament positiva. L’augment de trànsit i la millora en les paraules clau posicionades ha estat constant i progressiu, aconseguint a febrer de 2023 un 320% més d’impressions en els resultats de cerca de Google que el febrer de l’any 2022.

Evolució posicionament orgànic Inducontrol

Blog
CONTACTAR