• estratègia digital
  • google ads
  • sem
  • seo

INSTAQUIM

Instaquim és una empresa especialitzada en el desenvolupament i implantació de solucions per la neteja amb un ampli catàleg de productes destinats a la higiene, desinfecció i neteja professional per tot tipus de sectors.

En aquest cas, Seqmenta és responsable de tota l’estratègia digital de la marca; del posicionament web, de les campanyes de Google Ads i de tot allò que faci referència a la visibilitat online de l’empresa.

El posicionament web d’Instaquim ha experimentat un creixement progressiu des del llançament de la web actual. El principal objectiu de l’estratègia, a part de tenir una gran visibilitat al mercat espanyol, era guanyar presència a mercats exteriors potencials, i per tant, es va treballar el posicionament internacional en múltiples idiomes, entre ells, l’Anglès, el Francès, el Portuguès i el Polonès.

Evolució posicionament orgànic Instaquim

Com es pot observar a la imatge, el trànsit orgànic ha crescut d’una forma exemplar, fins arribar a un pic màxim al març de 2020 degut a l’augment de la demanda dels productes desinfectants per la pandèmia de la Covid19.

Un bon exemple de la importància d’estar posicionat per diferents productes i paraules clau de llarga cua (aquells termes que no són tan populars) ja que les tendències poden canviar i allò que aparentment podia semblar poc interessant, de cop i volta pot esdevenir una font important de clients.

Blog
CONTACTAR