• seo

KUB’S HOUSE

Kub’s House és una constructora de cases modulars i prefabricades de qualitat i personalitzades. Ofereixen cases modulars completament equipades i sostenibles.

L’equip de Seqmenta va definir l’estratègia de posicionament SEO de la web que es va treballar des de la fase de desenvolupament d’aquesta per tal que contemplés tots aquells factors de posicionament onpage que requereix Google. Paral·lelament es van treballar els continguts juntament amb l’equip de redactors perquè així aquests anessin alineats amb les paraules clau objectiu definides a l’estudi.

Un any després del llançament de la web, tal i com estava previst, es pot veure que aquesta ha experimentat una evolució del posicionament de llibre. L’augment de trànsit i la millora en les paraules clau posicionades ha estat constant i progressiu, aconseguint a febrer de 2021 un 700% més de sessions que el febrer de l’any 2020.

Evolució posicionament orgànic Kub's House

Blog
CONTACTAR