• → Som Seqmenta.
  • → Som dades, coneixement, estratègia i resultats.
metodologia

ESTRATÈGIA
DIGITAL

Dissenyem estratègies digitals basades en l’anàlisi de diferents fonts de dades que ens permeten conèixer el context per planificar les accions a dur a terme. Estem enfocats en assolir els objectius de la manera més efectiva.

MARKETING
D’ATRACCIÓ

Utilitzem tècniques de generació de trànsit web com el SEO, el SEM, el Content Marketing i el Social Media amb l’objectiu d’atraure als clients potencials i acompanyar-los fins al final del procés, la compra o lead.

DATA
ANALYTICS

Implementem eines de mesura i quadres de comandament dissenyats per visualitzar les dades d’una forma clara. Així, ajudem als clients a avaluar els resultats, a fer més fàcil la presa de decisions i a aconseguir els seus objectius.

casos
BLOG
CONTACTAR